Àrea d'Urgències

Per a molts pacients l'Àrea d'Urgències és la porta d'entrada a l'Hospital Clínic, en què la qualitat assistencial és l'actiu principal.

L'Àrea d'Urgències depèn de la Direcció Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona i està formada per un equip de professionals formats per a l'atenció del pacient emergent i urgent amb la màxima qualitat i des de totes les dimensions. L'Àrea treballa amb uns valors que regeixen el dia a dia i que inclouen l'equitat, el respecte, la confidencialitat, la responsabilitat, la seguretat, la confiança i el lideratge.

El pacient és la raó de ser i els professionals, el principal actiu. El funcionament actual d'acord amb la metodologia permet una millora contínua dels processos assistencials, fet que comporta beneficis tant per al pacient com per als professionals.

L'Àrea d'Urgències compta amb 71 boxes amb capacitat per a 103 pacients, cada nivell té una distribució pròpia de boxes de visita i d'equipament.

Cita de Dr.Miquel Sànchez, Director
Malgrat el trasbals emocional que suposa la necessitat d’una atenció urgent, treballem perquè pacients, familiars i acompanyants tinguin, tècnicament i humanament, la millor experiència possible

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten a l'Àrea d'Urgències:

L'últim any en xifres

Organització

L'organització i la rapidesa són bàsiques en un servei com Urgències per assegurar la millor atenció als pacients.
Veure Organització

Recerca

La investigació és un dels aspectes claus de l'Àrea d'Urgències per millorar l'atenció que reben els pacients.
Veure Recerca

Docència i Formació

L'Àrea d'Urgències no només promou la formació dels seus professionals, sinó també de la població general.
Veure Docència i Formació

Equip de professionals

L'equip de l'Àrea d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona està format per un equip de professionals integrat per personal mèdic i d'infermeria, auxiliars sanitaris, tècnics/es en cures auxiliars d'infermeria, personal administratiu i personal de treball social preparat per oferir una atenció de la major qualitat als problemes emergents i urgents de salut. Els recursos assistencials es reparteixen mitjançant una assignació objectiva i justa en base a un sistema de triatge estructurat.

Miquel Sánchez Direcció
Yvonne Arce Cap infermeria
Maria Asenjo Cap econòmic i financer

Dispositius assistencials

Veure tots els dispositius

Acreditacions i reconeixements

Notícies relacionades