Recerca

La recerca és una activitat de gran importància a l'Àrea d'Urgències del Clínic. L'activitat de recerca de l'Àrea se centra en l'estudi de tots els processos i patologies propis de l'àmbit d'urgències. La investigació pretén aprofundir en el coneixement de totes les malalties capaces de condicionar que un pacient consulti les urgències, generant noves àrees de coneixement i afavorint-ne la difusió.

Els processos que s'atenen a l'Àrea d'Urgències són únics i exclusius. La millora del coneixement té implicacions tant en l'assistència com en l'organització, amb un impacte i una repercussió considerables.

La recerca de l'Àrea es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea següent:

I en concret al grup d'Urgències: processos i patologies.

Les principals línies d'investigació comprenen:

  • Aspectes funcionals dels serveis d'urgències hospitalaris
  • Aspectes clínics dels pacients intoxicats
  • Tractament de les arítmies a urgències
  • Avaluació del dolor toràcic a urgències
  • Difusió de l'ensenyament de les maniobres de reanimació cardiopulmonar entre la població general
  • Assistència mèdica urgent dels problemes causats pel consum de drogues d'abús
  • Insuficiència cardíaca aguda
  • Atenció de les malalties infeccioses a urgències
  • Dinàmica de l'ensenyament i la recerca a l'Àrea d'Urgències