Docència i formació

L'activitat docent de l'Àrea d'Urgències és un aspecte molt important dins de l'activitat diària i inclou formació de grau, postgrau i d'especialistes.

Grau

 • Punts clau en l'atenció urgent a un pacient: Assignatura optativa del grau de Medicina, que s'imparteix des del curs 2007-2008 fins avui. S'ofereix amb 2 crèdits ECTS a estudiants de cinquè curs i l'objectiu és donar a conèixer els diversos entorns assistencials en l'atenció urgent (extrahospitalària i intrahospitalària) i adquirir els coneixements imprescindibles per identificar, valorar i estabilitzar com a primers responsables de qualsevol pacient amb compromís immediat per la seva vida i/o de la funció d'un òrgan.
 • Habilitats clíniques del grau d'infermeria. Assignatura del grau d'infermeria en la qual es complementa la formació teòrica amb la pràctica en la nostra Àrea d'Urgències. S'imparteix a les escoles d'Infermeria de la UB. (Hospital Clínic, Hospital de Bellvitge, Sant Joan de Déu) i la UAB (Hospital de Sant Pau).
 • Treball social a Urgències. Diferents professionals que desenvolupen la seva activitat professional en l'Àrea d'Urgències són docents del grau de Treball Social de la UB.
 • Oferta d'activitats de reconeixement acadèmic de crèdits d'optativitat (grau). Consisteix en una rotació pel Servei d'Urgències que s'ofereix amb 4 crèdits ECTS als estudiants del grau de Medicina a partir de quart curs. És una rotació de 100 hores bàsicament pràctica per les diferents seccions del Servei, sota la tutoria d'un equip mèdic on hi ha, com a mínim, un metge adjunt i/o un resident més gran.
 • Pràctiques tutelades. Estada clínica hospitalària. Els estudiants que realitzen aquesta assignatura a serveis mèdics de l'Hospital Clínic fan una rotació de dues setmanes a l'Àrea d'Urgències, on posen en pràctica els coneixements, sempre supervisats directament per un especialista.
 • Estudiants de tercer curs. Tots els estudiants de tercer curs que realitzen les pràctiques a l'Hospital Clínic passen una jornada a l'Àrea d'Urgències amb l'objectiu de tenir un primer contacte amb el pacient urgent i amb el treball mèdic en aquesta àrea.

Postgrau

La formació de postgrau es duu a terme amb residents d'altres especialitats que realitzen una rotació a l'Àrea d'Urgències. Això inclou els residents de primer any de les diverses especialitats mèdiques, així com a residents de tercer o quart any de l'especialitat de Medicina Interna i de Medicina de família.

La major part de la formació és assistencial i consisteix en rotacions per les diferents àrees (Unitat del Dolor Toràcic, visites emergents i visites urgents) durant dos mesos en la majoria dels casos. També es realitza una sessió setmanal presentada pels propis residents, amb la supervisió d'un metge especialista, on es presenten casos clínics i una revisió actualitzada sobre el tema del cas clínic.

Dins de la formació de postgrau s'inclou la rotació externa de residents d'altres centres espanyols que sol·liciten una estada extraordinària al Servei d'Urgències.

Visitants externs

A l'Àrea d'Urgències de l'Hospital Clínic s'ofereix la possibilitat de realitzar una estada formativa d'entre un i sis mesos a residents estrangers que així ho sol·licitin. Aquestes estades estan reconegudes pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, per la qual cosa es pot convalidar pels mateixos mesos d'estada al centre del país corresponent.

Formació d'especialistes

S'organitzen sessions teòriques per als especialistes que desenvolupen la seva activitat a l'Àrea d'Urgències, organitzades com una jornada d'un dia, cada sis mesos. Les presenten especialistes de l'Àrea d'Urgències i també especialistes d'altres Serveis, i excepcionalment, professionals externs de l'hospital. En aquestes sessions es tracten els aspectes principals següents :

 • Actualització de temes relacionats amb Urgències
 • Sessions bibliogràfiques
 • Presentació d'estudis realitzats al Servei
 • Mortalitat i revisites al Servei

Màsters i cursos acreditats

 • Màster d'Urgències i Emergències. Universitat de Barcelona
 • Programa Fonamental Critical Care Support i Fonamental Disaster Management. Universitat de Barcelona
 • EuSim Basic and advanced simulation instructor (SAFER Norway)
 • Instrucció en ecografia en EcoSEMES, SOCMUE i Winfocus

Activitats obertes

 • Jornades d'acostament de l'hospital a l'escola 'Anem a urgències!'. Des de 2002, participen en aquestes jornades uns 800-1.000 alumnes cada any amb la finalitat d'apropar la realitat que es viu a Urgències als estudiants de Secundària. Aquestes jornades mostren, d'una banda, quin és el mecanisme de l'atenció mèdica urgent a la ciutat de Barcelona i, de l'altra, donen a conèixer les urgències que s'atenen amb més freqüència entre la població jove, per tal d'afavorir-ne la prevenció.
 • Programa de Reanimació cardiopulmonar orientat a centres d'ensenyament secundari (PROCES). La mort sobtada és la situació de màxima urgència mèdica i moltes d'aquestes morts es produeixen a la via pública, en presència d'altres persones. En teoria, es podrien recuperar molts d'aquests pacients si s'iniciessin maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsiques immediatament.

Nombroses institucions i societats mèdiques internacionals han recomanat que l'ensenyament de la reanimació cardiopulmonar s'introdueixi en l'ensenyament obligatori, ja que l'escola constitueix un àmbit ideal per iniciar a la població en el coneixement i aprenentatge de les tècniques bàsiques que formen part de la reanimació cardiopulmonar. Amb aquesta filosofia, el programa PROCES forma des de 2002 entre 200 i 500 alumnes d'ESO cada any.