Organització - Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil

El Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil participa en les Unitats següents:

El Servei consta de dues àrees assistencials, d’un Grup de treball de Trastorns de la Conducta Alimentària i d’una àrea d’Alta Especialització de Trastorns de l’Espectre Autista.

  • Secció de Psiquiatria Hospitalaria Infantil i Juvenil. A la sala d’hospitalització s’atenen tots els menors amb trastorns psiquiàtrics que requereixen d’assistència hospitalària i que provenen de la Barcelona Esquerra (Eixample Esquerra, Sants-Monjuich, Les Corts i Sarria-Sant Gervasi), de l’Eixample Dreta, de Barcelona Litoral Mar (Ciutat Vella, Sant Marti, Sant Adrià del Besós), i dels sectors territorials de Badalona i Santa Coloma de Gramenet. A l’hospital de dia s’assisteix als infants i adolescents atesos al CSMIJ de l’Eixample i els programes específics del Servei, a més dels menors que tenen menys de 12 anys de tota Barcelona ciutat.
  • Secció del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de l'Eixample.  El CSMIJ de l'Eixample (aproximadament 40.000 menors de 18 anys en aquest sector) té diferents programes d'atenció en salut mental, els quals disposen de finançament específic de Servei Català de la Salut i tenen objectius generals i específics. Els principals programes són: programa d'atenció a la primària (PSP), Programa assistencial de tractaments específics dirigits a la població infantil i juvenil (PATEI), Programa Salut i Escola, i Programa de valoració d'autisme i psicosi infantil (UVAPI).
  • Grup de Treball de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA).  Inclou l’Anorèxia Nerviosa, la Bulímia Nerviosa i els Trastorns de Comportament Alimentari no especificats. Atén els menors derivats per qualsevol CSMIJ de la zona de referència de l’Hospital Clínic de Barcelona o des de qualsevol hospital de Catalunya, si es valora que el pacient té la gravetat suficient com per necessitar un centre especialitzat i amb recursos hospitalaris. La població atesa a l’hospital de dia de TCA és preferentment de Barcelona i de la seva àrea d’influència donat que la distància entre el domicili i el recurs, és un punt determinant per a l’assistència. A la Consulta Externa es realitzen els seguiments de pacients amb TCA i pacients greus inclosos en altres Guies Clíniques del Servei.
  • Programa d’Alta Especialització en Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).  Aquest programa compta amb el finançament específic del Servei Català de la Salut i disposa d’un hospital de dia amb 10 places.