Docència i formació - Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil

El Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil té com a objectiu de docència la formació en psiquiatria i psicologia infantil i juvenil en els ensenyaments de grau i postgrau (màsters i formació d’especialistes (MIR, PIR i EIR).

Pregrau

L’equip mèdic del Servei, amb plaça universitària, imparteix diferents classes de l'assignatura de Psiquiatria, a més de l'assignatura optativa de Psiquiatria Infantil. Durant el curs acadèmic, al voltant de 40 alumnes han realitzat pràctiques al Servei. El Servei també assumeix la docència pràctica de l’assistència en salut mental infantil i juvenil dels estudis d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Formació MIR, PIR i EIR

El Servei participa en la formació dels MIR, PIR i EIR següents:

I col·labora en la formació dels metges de família, que realitzen el seu programa de rotació pel Servei de Psiquiatria d'Adults i que roten pel CSMIJ. També realitzen la seva formació MIRs i PIRs d’altres hospitals i EIRs d’aquest i d’altres centres. Cada any diferents metges o psicòlegs, la majoria procedents d'universitats iberoamericanes, realitzen estades formatives al Servei.

Trítptic infomatiu EIR Infermeria de Salut Mental.

Postgrau i màsters

El Servei, juntament amb la Universitat de Barcelona (UB) organitza, des de fa gairebé 30 anys, el Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència. Aquest màster havia tingut una durada de dos anys i el realitzen quatre alumnes per any. A partir del curs acadèmic 2020-2021, la durada serà d'un any. A part de les classes teòriques, els alumnes del màster s'integren en l'assistència habitual del Servei. A més, el Servei col·labora amb el Màster de Psicologia Clínica de la Facultat de Psicologia de la UB.

En el servei es realitzen diferents reunions assistencials  on es presenten casos clínics que tenen una elevada repercussió docent en tots els alumnes de Pregrau i Postgrau. També es realitza un programa de sessions científiques sota el model de Curs d'actualització en Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil acreditat pel Col·legi de Metges (Acreditació d’activitats de formació continuada de les professions sanitàries), en què participen tant professionals del Servei com externs convidats.

Formació continuada

Cada any s’organitza un curs de formació continuada per a tots els professionals del servei. En els darrers anys, s’han realitzat dos cursos de formació continuada per a professionals del sector sanitari (Psiquiatria i Psicologia de la infància i l’adolescència):

  1. Curs d'actualització en Psicosis d’inici en la infància i l’adolescència, organitzat de forma conjunta amb l’Hospital Sant Joan de Déu.
  2. I el Curs d’actualització i supervisió de casos clínics en Psicofarmacologia Infantil i Juvenil.

Ambdòs cursos són avaluats pel Comitè de Docència de l’Hospital Clínic de  Barcelona.