Docència i formació - Servei de Salut Internacional

L’oferta docent del Servei de Salut Internacional es basa en els aspectes assistencials de la malaltia tropical importada tenint en compte, com a objectiu prioritari, l’experiència clínica en les tasques pròpies de l’especialitat i en la formació bàsica en recerca. El resident adquireix experiència en metodologia i pràctica en la investigació clínica i experimental.

Alineats amb els programes formatius de residents desenvolupats a l’Hospital Clínic de Barcelona, el Servei de Salut Internacional té un interès especial en què els residents adquireixin les aptituds per transmetre el respecte que cal tenir amb els pacients i el compromís amb els principis ètics i deontològics.

El Servei de Salut Internacional té la capacitat d’acollir dos residents al mes, entre els mesos de gener-juliol i novembre-desembre, i dos residents al mes, durant els mesos d’agost- octubre, ja que coincideix amb el període de temporada alta a la unitat de postviatge. El compliment dels objectius formatius es basa en l’acció de suport i seguiment a càrrec dels adjunts i investigadors del servei, juntament amb la coordinació de docència, el cap de servei i la Comissió de Docència de l’Hospital Clínic

El Servei de Salut Internacional canalitza la major part de la docència impartida a través de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). A més, també col·labora amb altres centres i institucions:

  • Taller sobre la malaltia de chagas (ISGlobal)

  • Curs sobre malalties importades (ISGlobal)

  • Màster en salut global (ISGlobal-Universitat de Barcelona)

  • Màster en recerca clínica: Salut Internacional (ISGlobal)

  • Màster en neurologia tropical (Universitat Internacional de Catalunya)

  • Màster parasitologia clínica (Universitat de Barcelona)

  • Màster medicina tropical (Universitat Autònoma de Barcelona)

Notícies relacionades amb el Servei