Docència i formació

L’oferta docent del Servei de Salut Internacional es basa en els aspectes assistencials de la malaltia tropical importada tenint en compte, com a objectiu prioritari, l’experiència clínica en les tasques pròpies de l’especialitat i en la formació bàsica en recerca. El resident adquireix experiència en metodologia i pràctica en la investigació clínica i experimental.

Aliniats amb els programes formatius de residents desenvolupats a l’Hospital Clínic de Barcelona, el Servei de Salut Internacional té un interès especial en què els residents adquireixin els trets de caràcter per transmetre el respecte que cal tenir amb els pacients i el compromís amb els principis ètics i deontològics.

El Servei de Salut Internacional té la capacitat d’acollir un resident al mes, entre els mesos de gener-juliol i novembre-desembre, i dos residents al mes, durant els mesos d’agost- octubre, ja que coincideix amb el període de temporada alta a la unitat de postviatge. El compliment dels objectius formatius es basa en l’acció de suport i seguiment a càrrec dels adjunts i investigadors del servei i amb l’ajuda del coordinador de docència, el cap de servei i la col·laboració i de la Comissió de Docència de l’Hospital Clínic.

El Servei de Salut Internacional canalitza la major part de la docència impartida a través de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). A més, també col·labora amb altres centres i institucions:

  • Taller sobre la malaltia de chagas (ISGlobal)

  • Curs sobre malalties importades (ISGlobal)

  • Màster en salut global (ISGlobal-Universitat de Barcelona)

  • Màster en recerca clínica: Salut Internacional (ISGlobal)

  • Màster en neurologia tropical (Universitat Internacional de Catalunya)

  • Màster parasitologia clínica (Universitat de Barcelona)

  • Màster medicina tropical (Universitat Autònoma de Barcelona)