Recerca - Servei de Salut Internacional

La investigació que s'impulsa des del Servei de Salut Internacional (SSI) s'emmarca en l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). ISGlobal consolida un node d'excel·lència basat en la investigació i l'assistència mèdica que té el seu origen a l'Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona i que en el camp de la salut global acumula més de 30 anys d'experiència. D'aquesta manera, la part assistencial en malalties tropicals importades dins de l'Hospital Clínic queda reforçada per l'activitat d'ISGlobal que té com a objectiu complementar i donar suport al tractament de les malalties tropicals, no només mitjançant el coneixement generat per la recerca, sinó també mitjançant la transferència d'aquest coneixement a la societat.
 
L'activitat de recerca del Servei de Salut Internacional es basa en tres grans línies d'investigació: Malalties Tropicals Oblidades, Patologia Infecciosa Importada i Salut i Migració.

Malalties tropicals oblidades. Les àrees principals de treball són la malaltia de Chagas, i les helmintiasis:

  • Chagas. S'estudia la càrrega d'infecció i de la malaltia en individus llatinoamericans procedents d'àrees endèmiques, les vies de transmissió en àrees no endèmiques i biomarcadors potencials de progressió de la malaltia i eficàcia terapèutica. També s'han dut a terme estudis relacionats amb les complicacions cardiològiques i de el tracte gastrointestinal derivades de la malaltia, en col·laboració amb els Serveis de Cardiologia, Gastroenterologia i Radiologia.
  • Helmintiasis. El principal focus de treball és el control de la infecció a Àfrica Subsahariana, mitjançant el desenvolupament i avaluació de nous medicaments pel control de la malaltia, i l'avaluació de l'impacte de les millores en aigua, sanejament i higiene. Els principals països on es treballa en aquest camp són Moçambic, Etiòpia i Kenya.

 Patologia Importada.Totes les malalties tropicals importades són objecte d'estudi clínic. S'han dut a terme múltiples estudis clínics i epidemiològics sobre l'abordatge de la diagnosi, tractament i resistència a fàrmacs de les principals malalties importades: Malària, Arbovirus, Enteropatògens i malalties parasitàries.
 
Migració i salut. Mitjançant l'estudi del cicle complet de migració en relació amb el sistema de salut, els objectius són la identificació de les necessitats sanitàries prioritàries de la població immigrant i la proposta de canvis i / o solucions que millorin l'atenció i cobreixin les necessitats d'aquesta població .
 
L'activitat de recerca del Servei de Salut Internacional implementada des ISGlobal, s'enfoca des d'una perspectiva global. Col·laborem amb tots els grups espanyols i europeus que formen part de les xarxes RICET (ISCIII) i TROPNET (xarxa europea de patologia importada).

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei