Organització - Servei de Salut Internacional

El Servei de Salut Internacional de l’Hospital Clínic atén, aproximadament, 20.000 primeres visites anuals al dispositiu d'atenció mèdica previatge, amb un escenari creixent any rere any.

L’activitat assistencial del Servei de Salut Internacional s’organitza en:

 • El Servei d’Atenció al Viatger Internacional (SAVI). S’encarrega d’informar sobre les mesures preventives generals en viatges a qualsevol país o zona del món, administra vacunes i ofereix recomanacions i prescripció del tractament preventiu per a la malària.

 • Patologia importada. Es responsabilitza de la diagnosi, tractament i seguiment d'infeccions tropicals  de persones provinents de països del tròpic, subtròpic o altres països.

Els principals àmbits assistencials del Servei de Salut Internacional són els següents:

 • Atenció mèdica previatge. S'atenen viatgers internacionals amb una visita personalitzada prèvia al viatge, que consta d’una entrevista d’acord amb les característiques clíniques del viatger i les característiques del viatge que vol realitzar en què es recullen dades sobre el viatger (edat, malalties, al·lèrgies, desig d’embaràs, etc.) i dades més concretes sobre el viatge que vol realitzar (ruta, estada, temps i lloc de viatge, etc.). Aquesta entrevista permetrà  realitzar una valoració i recomanació individualitzada sobre possibles riscos concrets en cada cas i permetrà dur a terme una millor recomanació sobre la pauta de vacunació, profilaxis de malària i altres riscos relacionats amb el viatge en concret, com són brots de malalties emergents (per exemple: ebola, dengue, còlera...).
 • Atenció mèdica postviatge. Tres de cada 10 persones que viatgen a països tropicals o subtropicals tenen algun símptoma, i un de cada tres necessita anar a la consulta de Medicina Tropical després del viatge. En aquesta consulta s'hi visiten els viatgers o migrants de països de la franja tropical que tornen amb alguna simptomatologia relacionada amb el viatge.

És una consulta especialitzada en què es té en compte l’origen del viatger, el seu recorregut i les malalties més importants i probables que pot tenir. La simptomatologia que normalment presenten aquests pacients són la febre del tròpic (malària, dengue, zika, i altres malalties infeccioses importades), lesions cutànies i la diarrea del viatger, entre altres. L’Hospital Clínic de Barcelona, com a centre de referència de tercer nivell, rep una gran part dels pacients de complexitat elevada. És un servei integrat a la cobertura sanitària del CatSalut.

 • Atenció mèdica durant el viatge. Pròximament el Servei de Salut Internacional ha desenvolupat una plataforma d’assistència mitjançant telemedicina per als viatgers que presenten problemes de salut durant el viatge a països tropicals i subtropicals. La telemedicina s'activa mitjançant l'aplicació mòbil 'FAMBA', que es connecta amb l’equip mèdic especialista de l’hospital. Amb aquesta aplicació el viatger pot contactar, si és necessari, amb un metge especialista en Medicina Tropical del Servei per a una segona opinió o com a assessorament de problemes relacionats amb el viatge que no siguin urgents. Un 25-30% de les persones que van a zones tropicals presenten símptomes de malaltia durant el viatge, i aproximadament la meitat busca atenció mèdica durant el viatge. El dispositiu postviatge visita uns 1.500 viatgers cada any, amb malalties adquirides en tornar d'un viatge. Un 5-10% requereix hospitalització per presentar complicacions de malalties tropicals importades, algunes greus.

El Servei participa en diversos grups de treball de diverses xarxes estatals o europees:

 • Grup de treball de Medicina Tropical i Salut Internacional AISBE (Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra)

 • Xarxa Europea de Patologia Importada (TropNet: European Network for Tropical Medicine and Travel Health)

 • Xarxa d’Investigació Cooperativa de Malalties Tropicals (RICET)

 • Grup de treball de previatge (SEMTSI)

 • Programa de prevenció i control de la malaltia de Chagas congènita a Catalunya

 • Xarxa d’experts en biomarcadors per a la malaltia de Chagas (NHEPACHA). Dispositiu Assistencial

Notícies relacionades amb el Servei