Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament del Càncer de Pàncrees

Temps de lectura: 6 min

Després del diagnòstic de càncer de pàncrees un comitè multidisciplinari format per especialistes en radiologia, medicina nuclear, anatomia patològica, radioteràpia, oncologia, cirurgia digestiva, cirurgia hepàtica, aparell digestiu, anestèsia i personal d'infermeria de pràctica avançada de pàncrees (infermeres amb experiència en el maneig de toxicitats relacionades amb quimio i / o radioteràpia) valora la situació clínica de cada pacient i consensua la millor opció terapèutica.

El tipus de tractament s'estableix en funció dels següents factors:

  • Característiques del pacient. Edat, altres malalties que dificultin algun tractament i estat funcional (capacitat de dur a terme activitats de la vida diària)

  • Localització del tumor. Cap, cos, cua.

  • Fase o estadi en què es troba la malaltia.

Tractament quirúrgic del càncer de Pàncrees

El tractament quirúrgic variarà en funció de la zona afectada:

  • Cap del pàncrees. La cirurgia d'elecció és una duodenopancreatectomia cefàlica. S'extirpa el cap del pàncrees juntament amb el duodè (primera porció de l'intestí prim), i la porció distal del conducte biliar, inclosa la vesícula biliar. L'estómac es pot preservar en la seva totalitat o, en ocasions, pot ser necessari extirpar la seva porció més distal incloent en pílor. Després de la seva extirpació, el conducte del pàncrees, el conducte biliar i l'estómac tornen a unir-se a l'intestí.
  • Cos o la cua del pàncrees. Es realitza una pancreatectomia distal amb esplenectomia. S'extirpen el cos i la cua del pàncrees i la melsa.
  • Grans dimensions o ocupa més d'una part del pàncrees. Es realitza una pancreatectomia total que inclou la melsa.

Complicacions de la cirurgia del càncer de pàncrees

La cirurgia pancreàtica és molt segura quan es realitza per cirurgians amb experiència. No obstant això, donat el grau de dificultat que representa, poden aparèixer complicacions relacionades amb el procediment. Les relacionades amb el pàncrees en si, depenen del fet de realitzar una unió artificial del seu conducte a l'intestí i de l'extirpació de part de la glàndula. Es poden produir fuites de líquid pancreàtic a l'abdomen, que pot ocasionar la digestió i inflamació de teixits circumdants, i una insuficiència de la funció de la glàndula.

Com el pàncrees produeix enzims i hormones per a la digestió, quan s'extirpa una part, es pot produir una síndrome de mala absorció, que és la impossibilitat d'absorbir nutrients del tracte gastrointestinal. Prendre suplements d'enzims pancreàtics per via oral pot millorar la digestió.

El pàncrees també produeix insulina, que serveix per controlar els nivells de sucre en la sang. Després d'una resecció pancreàtica pot ser necessari iniciar el tractament amb insulina. En cas d'extirpació completa de la glàndula pancreàtica (pancreatectomia total), s'hauran de prendre suplements d'enzims pancreàtics i insulina de per vida.

Altres de les complicacions més freqüents de la cirurgia pancreàtica són el retard en el buidatge de l'estómac, que retarda la reintroducció de l'alimentació oral, la fuga de líquid biliar i l'aparició d'una hemorràgia intraabdominal.

Tractament amb Quimioteràpia i Radioteràpia

Quimioteràpia. La quimioteràpia és el tractament aplicat amb més freqüència en el càncer de pàncrees. La quimioteràpia s'administra en general de forma endovenosa, tot i que, en alguns casos, es pot administrar per via oral. La quimioteràpia inhibeix el creixement de les cèl·lules en divisió, tant de les cèl·lules tumorals com de les sanes, per aquest motiu poden aparèixer símptomes associats al tractament, els anomenats efectes adversos o efectes secundaris.

La quimioteràpia pot administrar-se en combinació de dos fàrmacs (poliquimioteràpia) o d'un fàrmac (monoteràpia). Entre els fàrmacs més utilitzats es troben la gemcitabina, les fluoropirimidines (5-fluorouracil, capecitabina), el irinotecan, irinotecan pegilat, el oxaliplatí i el nabpaclitaxel.

El nombre de cicles depèn de cada pacient i estadi tumoral, tot i que en general el tractament dura entre 3-6 mesos. Al llarg del tractament es realitzen diferents proves (analítiques, proves d'imatge, ...) per avaluar si és efectiu.

Radioteràpia. La radioteràpia administra raigs X d'alta energia per destruir les cèl·lules canceroses. Té diferents usos en càncer pàncrees i pot administrar-se de forma única o en combinació amb la quimioteràpia per reduir la mida del tumor abans de la cirurgia.

Tractament en funció de l'estadi de la malaltia

  • Càncer de pàncrees resecable. La cirurgia és l'únic tractament curatiu en el càncer de pàncrees. Està indicat el tractament adjuvant amb gemcitabina o Folfirinox modificat en els pacients resecats amb augment en la supervivència als 5 anys.
  • Càncer de pàncrees borderline resecable o localment avançat. En els pacients borderline resecables o localment avançats, que són aquells en què hi ha alt risc o impossibilitat de realitzar una resecció quirúrgica completa del tumor, es recomana realitzar tractament neoadjuvant (tractament, generalment basat en quimioteràpia o en la combinació de quimioteràpia i radioteràpia que s'administra abans de la cirurgia, amb la intenció que aquesta cirurgia es realitzi en millors condicions). Molts dels pacients amb malaltia borderline i alguns amb malaltia localment avançada responen al tractament neoadjuvant i al seu acabament es poden sotmetre a una intervenció quirúrgica amb més possibilitats d'obtenir una resecció completa del tumor, i millorar així les possibilitats de curació de la malaltia.
  • Càncer de pàncrees estadi IV. Els tractaments amb FOLFIRINOX o gemcitabina / nab-paclitaxel són estàndard de tractament després d'haver demostrat el seu benefici enfront la gemcitabina en monoteràpia i estarien indicats en els pacients amb ECOG PS 0-1. En els pacients amb ECOG PS 2, la gemcitabina en monoteràpia pot considerar-se el tractament d'elecció, ja que aquesta població de pacients no està prou representada en els estudis i són més susceptibles de presentar toxicitat. En segona línia de tractament les opcions serien FOLFOX o Naliri (Onyvide).

Complicacions del tractament amb quimioteràpia

Hi ha diferents efectes secundaris al tractament que depenen del tipus específic de la quimioteràpia administrada.

Entre els símptomes que poden aparèixer es troba: cansament (astènia), canvi en el gust dels aliments, nàusees, vòmits, alopècia, inflamació de la mucosa de la boca, febre, restrenyiment/diarrea, dolor muscular, neurotoxicitat (dolor, formigueig o pèrdua de sensibilitat en dits mans/peus), enrogiment, dolor i ferides en mans/peus, erupció acneiforme i lesions a les ungles.

La quimioteràpia amb gemcitabina/nabpaclitaxel pot produir alopècia, diarrea, i toxicitat hematològica. També pot produir eritema cutani i, de forma infreqüent, nafres a la boca (mucositis). És important si es produeixen aquests efectes secundaris, comentar-ho amb el metge habitual.

La combinació d'oxaliplatí amb fluorouracil en infusió contínua (FOLFOX) pot produir també mucositis, diarrees. El tractament sol produir també un cansament moderat, especialment els primers dies després del tractament. El oxaliplatí pot produir també neurotoxicitat (sensació d'adormiment de mans i peus), especialment a partir dels 8-12 cicles de tractament. Aquest efecte secundari pot perdurar tot i que es deixi d'administrar el tractament.

L'altra combinació de quimioteràpia (FOLFINIROX) pot produir diarrees, dolor abdominal i un major grau d'alopècia que el FOLFOX, associat a neurotoxicitat.

Noves teràpies

La teràpia dirigida és l'ús de medicaments dirigits a una característica específica o única de les cèl·lules canceroses que les cèl·lules sanes no tenen. Com que aquests medicaments es dirigeixen de manera concreta a les cèl·lules canceroses, és menys probable que danyin les cèl·lules normals de tot el cos.

En relació a les noves teràpies en càncer de pàncrees és important saber que és un exemple paradigmàtic de tumor pobre a nivell immunogènic degut a l'alta presència d'estroma i pobre infiltració limfocitària. Els inhibidors de PD1 i PD-L1 no han demostrat eficàcia en càncer de pàncrees. Les combinacions d'inhibidors de PD1 o PD-L1 associats a vacunes o les combinacions de PD1 o PD-L1 associats a fàrmacs que depleció en l'estroma i les citoquines que aquestes produeixen són estratègies que s'estan avaluant actualment.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és el Càncer?

Informació general sobre el Càncer

Llegir més
Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.