Direcció infermera

La Direcció Infermera és responsable de garantir el desenvolupament professional del personal d'infermeria del Clínic. La Direcció Infermera vetlla per oferir unes cures d’excel·lència fent que el pacient se senti segur i únic.

La Direcció Infermera de l’Hospital Clínic de Barcelona és responsable de garantir el desenvolupament professional del personal adscrit a la direcció, la qualitat assistencial i una pràctica clínica d’excel·lència d’acord amb els principis ètics establerts i en coordinació amb altres direccions de l’Hospital.

La Direcció Infermera treballa de forma transversal a totes les àrees de coneixement de l'Hospital Clínic de Barcelona. Es basa en un compromís per oferir unes cures d’excel·lència, garantir la seguretat del pacient i assegurar-se que els pacients tinguin una bona experiència mentre reben atenció o tractament; això inclou la implicació en un ampli ventall d’iniciatives i pràctiques assistencials derivades de la nova demanda social i els nous patrons epidemiològics de la població.

Cita de Imma pérez, Directora infermera (en funcions)
"Com va dir Carles Capdevila: acompanyar, estimar i ser-hi"

L'últim any en xifres

Organització

Té la missió de garantir l’atenció al centre de la persona malalta, proporcionar-li les millors cures possibles, respectar la seva intimitat i individualitat i vetllar per a la seva seguretat.
Veure organització

Recerca

Es lideren diverses accions de recerca emmarcades en l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS).
Veure recerca

Docència i formació

Lidera un ampli programa de docent i plans de formació continuada adreçats als professionals per tal de donar resposta a la seva formació i al desenvolupament de competències derivats de l’avenç en l’activitat clínica.
Veure docència i formació

Model infermer

El model d'infermeria del Clínic proporciona un marc de referència únic per les diferents professions de la Direcció Infermera.
Més informació

Carrera Professional

El sistema de promoció reconeix els professionals que han desenvolupat la seva expertesa competencial.
Més informació