Docència i Formació

La Direcció Infermera lidera un ampli programa docent i plans de formació continuada dirigits als professionals per tal de donar resposta a la seva formació i al desenvolupament de competències derivats de l'avanç en l'activitat clínica.

El Clínic és centre de referència per a la Formació d'Infermeres Especialistes en:

a) Infermeria de Salut Mental
b) Infermeria obstetricoginecològica
c) Infermeria Familiar i Comunitària
d) Infermeria geriàtrica


Cada any es participa en la festa del Resident amb una guia del resident específica per a infermeria i amb la formació transversal comuna del procés d'acollida. El nombre d'alumnes en pràctiques en la Direcció Infermera per a l'any 2018 va ser de 1.105, desglossats de la següent manera:

• 831 alumnes de Pre-grau
• 577 alumnes de Grau + 120 de Cicles Formatius Grau Superior + 112 alumnes de Cicle Formatiu Grau Mitjà + 22 alumnes d'auxiliars sanitaris)
• 274 alumnes de Postgrau i Màsters.

Centres de col·laboració acadèmica per a les següents formacions:

Grau

Infermeria, Fisioteràpia, Treball Social, Educació Social, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, Optometria i Podologia.
Titulació per centres
• Infermeria: UB, Sant Joan de Déu, Blanquerna
• Fisioteràpia: Gimbernat, Blanquerna
Treball Social: UB
• Educació Social: UB
• Nutrició i Dietètica: UB
• Logopèdia: UVIC
Teràpia ocupacional: UVIC

Màsters i Postgraus


Màsters UB
• Màster Mallat Crític i Emergències
• Màster Cures Infermeres Malalt Crític
• Màster Urgències
• Màster Atenció al Malalt Cardiovascular
• Màster Infermeria Oncològica
• Màster Infermeria Quirúrgica
• Màster Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i tractament del dolor
• Màster en tècniques de Perfusió i Oxigenació extracorpòria

Altres centres
• Màster Universitari Fisioteràpia del Tòrax (EUF Gimbernat)
• Postgrau Anestèsia Infermeria (Sant Joan de Déu)
• Màster en cures pal·liatives (UVIC)

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Es fa en col·laboració amb els següents centres:


• CFGS Fabricació productes farmacèutics, biotecnològics i afins: Institut Escola de Treball
CFGS Laboratori: Escola Ramon i Cajal, Institut Pedraforca, Institut Les Vinyes, Institut La Guineueta, Jesuïtes El Clot, IES Guineueta, Ramón i Cajal, Institut Les Vinyes, IES Pedraforca, Institut Bonanova, Jesuïtes el Clot, INS Eugeni d'Ors , Escola Santa Maria dels Apòstols, Centre d'Estudis Dolmen, IFPS Roger de Llúria
CFGS Anatomia Patològica: Institut Bonanova, Institut FORMA'T, Institut Bonanova, IES Guineueta
CFGS Radioteràpia: Institut Bonanova, Centre d'Estudis Sam Claret
CFGS Imatge: Institut Bonanova, Sant Antoni Maria Claret, Escola Eixample


Cicles formatius de grau mitjà total

Tècnic cures auxiliar infermeria (TCAI)
Es fan en col·laboració amb els següents centres: Escola Sopeña, Escola Lopez Vicuña, IES Flos i Calcat, IES Pedraforca, Escola ETP Xavier, IES Guineueta.

Auxiliar sanitari

Escola Eixample adaptat als requeriments específics de cada especialitat. Al final de cada curs es concedeix el premi MSD a la millor AIR.

Formació

L'objectiu del Pla de Formació és arribar al nombre més ampli possible de treballadors / es, complir les normes legals en matèria de formació obligatòria, mantenir i millorar les competències tècniques dels professionals i col·laborar en el seu desenvolupament.
L'àmbit són tots els treballadors / es de l'Hospital Clínic adscrits a la Direcció Infermera.

Línies prioritàries
• Acollida
• Prevenció de riscos laborals
• Prevenció i actuació davant d'una emergència laboral
• Programa de suport vital
• Comunicació i habilitats interpersonals
• Control de la infecció
• Competències tècniques i rol professional
• Tecnologia
• Qualitat i millora contínua
• Recerca
• Docència
• Sessions clíniques


Cursos de perfeccionament
Els Cursos de Perfeccionament són mòduls formatius dirigits a professionals en Ciències de la Salut, que responen a un temari definit pels seus directors i aprovat per la CAAD.
Informació sobre diferents Cursos de Perfeccionament.


Estades formatives
L'Hospital Clínic de Barcelona té una estructura organitzativa basada en instituts i centres, en els quals s'agrupen els diferents Serveis i, per tant, les diferents especialitats. Cada un d'aquests instituts / centres compta amb un coordinador de Docència, que és el màxim responsable de les activitats docents i formatives.

  1. Carta de sol·licitud indicant el període de temps que desitja estar al nostre Hospital amb les dades de contacte (adreça personal i professional, mail, número de telèfon i fax)
  2. Carta oficial, en paper del centre, del seu cap de servei o responsable del centre sanitari en què treballa, acceptant i recomanant l'estada al nostre centre durant el període acceptat
  3. Currículum Vitae resumit (màxim de 4 pàgines) incloent fotografia
  4. Fotocòpia del títol de llicenciat i títol d'especialista o certificat en què s'especifiqui la seva activitat laboral, en cas de ser especialista en formació
  5. Fotocòpia del seu passaport / DNI

Contacte per a estades formatives: Sra. Adela Padial Mingorance - Secretària de l'Àrea d'equips i gestió del Coneixement al 93 227 54 00 (Ext 3496)