Carrera professional

El model de promoció de l'Hospital Clínic està basat en un sistema d'avaluació per competències (coneixements, habilitats i actituds).

El domini d'aquestes competències s'adquireix al llarg del temps i a través de l'experiència (formativa i professional) que permetrà a la persona resoldre problemes específics, de forma autònoma i flexible.

Les característiques bàsiques del model de sistema de promoció professional són: És un model voluntari, universal, reconegut econòmicament, consolidable, estructurat en nivells i avaluable.

Segons la categoria professional hi ha diferents Sistemes de Promoció Professional que són els següents:

1. Auxiliars Sanitaris

2. Graus / Diplomats / des Sanitaris,

3. Personal Administratiu

4. Tècnics / es Cures Auxiliars infermeria (TCAI) -Auxiliars

5. Tècnics / as Superiors Sanitaris

6. Titulat / es no assistencials

Requisits necessaris per accedir a cada un dels nivells de sistema de promoció professional.