Recerca

La recerca que es lidera des de la Direcció Infermera es vehicula a través de l’Àrea de ‘Grups de recerca transversals’ i es desenvolupa en el grup de ‘Recerca en infermeria’.

La recerca està centrada en 5 línies transversals:

 • Qualitat / Seguretat (caigudes, medicació, indicadors, nafres)

 • Prevenció

 • Dolor

 • Educació Terapèutica / Formació (formacions a cuidadors, pacients i personal)

 • Apoderament

I 6 línies específiques:

 • Activitat física i rehabilitació (Metabolisme, obesitat)

 • Maternitat (Obesitat i gestació, lactància, mindfulness)

 • Salut mental (Demència, cognició i atenció  psicosocial)

 • Cura del pacient oncològic (urgències)

 • Transicions (UCIs, At. Integrada)

 • Cronicitat (diabetis, insuficiència cardíaca, hipertensió pulmonar)

En l’actualitat existeixen 189 projectes de recerca en actiu amb 77 articles publicats. A la Direcció hi participen 25 professionals amb grau de Doctor/a.

Paral·lelament, cal destacar el paper de la comissió de recerca, la qual col·labora en la consolidació de l’estructura de suport a la recerca dins la Direcció Infermera per incrementar el número d’activitat i produccions científiques. El seu objectiu es dinamitzar tota la recerca entre els professionals.

La Direcció Infermera organitza dues Jornades anuals obertes a tot el públic:

 • Dia internacional de la infermeria. Que compta amb la presentació de les càpsules innovadores en Salut i resolució de premis, la presentació dels beneficiaris Intensificació PERIS anuals, el Lliurament dels Permisos Sabàtics del l’hospital i el Lliurament de la  Beca Intensificació MSD.

 • Jornada anual dels professionals de la Direcció Infermera. On es organitzen taules de debat, es dona visibilitat als treballs científics dels professionals i es posa en valor els professionals dins de l’organització.

Beques i ajudes de la Direcció Infermera

 • Permís Sabàtic Barnaclínic –   Dotació: 80.000€  La Beca otorga els Permísos  Sabàtics per estades a l’estranger per a personal de la Direcció Infermera
 • Intensificació La Pedrera – Clínic: Dotació: 30.000€ Per potenciar la recerca translacional, traslladant el més ràpid possible els resultats de la investigació a la pràctica clínica, es desenvolupa un programa per la intensificació de l’activitat investigadora per a personal de la Direcció Infermera. Aquest programa té l’objectiu de fomentar la investigació per a contribuir a millorar científicament les cures a pacients i família. La Beca facilita la dedicació d’aquests professionals a l’activitat investigadora, mitjançant l’alliberament a temps parcial de la càrrega assistencial i l’atorgament d’un contracte investigador del 50% de dedicació exclusiva a l’activitat esmentada, per un període d’1 any.
 • Intensificació MSD: Dotació: 16.000€  La companyia MSD, dedica la seva tasca al camp de la recerca, desenvolupament i comercialització de productes farmacéutics i presta serveis innovadors per millorar la salut, estant interessada en desenvolupar iniciatives que puguin contribuïr a millorar els resultats en salut i la qualitat de vida dels pacients treballant conjuntament amb els professionals sanitaris, per aquesta raó convoca una “Beca d'Intensificació Investigadora d'Infermeria MSD-Hospital Clínic” dotada de 16.000€.
 • Premi Fi de Residència MSD: Dotació: 2.000€. Premi a la millor resident de l’any.
 • Càpsules Innovadores: Dotació: 3.400€  El Comitè Tècnic i la Comissió de Recerca i Innovació de la Direcció Infermera, promouen i convoquen el Premi a la Millor Càpsula Innovadora en SalutL’Objectiu del premi  és identificar i divulgar iniciatives innovadores desenvolupades en la pràctica clínica i emmarcades dins del nostre Model Infermer Clínic. Orientades a millorar la qualitat de les cures des de les dimensions assistencial, docent, investigadora o de gestió.