Model infermer

El Model Infermer Clínic recolza plenament una visió de confiança per oferir una atenció a la persona atesa de màxima qualitat, una educació d’excel·lència i una investigació de primer nivell. Els seus objectius són: 

  • La cura centrada en l’apoderament del malalt i la seva família,

  • L’aplicació de les millors pràctiques basades en l’evidencia científica,

  • La potenciació de la comunicació eficaç entre professionals i la pròpia persona atesa.

  • El lideratge basat en el desenvolupament professional competencial i

  • L’ús intensiu de les tecnologies de la informació.

El model Infemer del Clínic proporciona un marc de referència únic per les diferents professions de la Direcció Infermera que inclou infermeres, treballadores socials, educadores socials, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, nutricionistes, podòlegs, optometristes, logopedes, tècnics de grau superior, tècnics de cures auxiliars infermeres i auxiliars sanitaris, entre d´altres.

Dins de cada Institut, Centre o Àrea existeixen figures comuns i transversals que ajuden a potenciar la qualitat de les actuacions de l’organització, l’aprenentatge del personal i una comunicació interna més efectiva. Són les següents:

Infermeres de pràctica avançada (IPA)

A part de la pràctica infermera a les sales d’hospitalització, s’identifiquen cada vegada més, nous rols de pràctica avançada d’infermeria. L’especialització, formació avançada i l’expertesa, es consideren fonamentals per el desenvolupament i implantació de nous rols i són claus per proporcionar i millorar les cures i la continuïtat assistencial.


Gestores de pacients:

El Lloc de Gestió de pacients es va crear de forma pionera amb el Projecte Prisma el 1996, que consistia en una gestió descentralitzada, autònoma, amb un re-disseny radical de l'Hospital orientat i enfocat al pacient, donant lloc als Instituts Clínics. Les Infermeres gestores de pacients gestiones els processos intra i extrahospitalaris dels pacients.

Infermeres clíniques:

La infermera clínica té la funció d’acompanyar, facilitar i donar suport als professionals d’infermeria per tal de garantir la qualitat i seguretat de les cures.