Organització - Servei de Psiquiatria i Psicologia

El Servei de Psiquiatria i Psicologia participa en diverses Unitats funcionals i als àmbits assistencials següents:

 • Esquizofrènia

  La Unitat d’Esquizofrènia de l’Hospital Clínic de Barcelona respon a un plantejament clínic assistencial, investigador i docent, tant hospitalari com ambulatori, que inclou protocols assistencials per donar resposta als principals problemes que presenten les persones que tenen Esquizofrènia. La Unitat integra els diferents dispositius de l’Hospital Clínic amb activitat relacionada amb aquesta malaltia.

 • Conductes Addictives

  L’objectiu de la Unitat de Conductes Addictives és facilitar l’abordatge integral, multidisciplinari i basat en l’evidència dels trastorns relacionats amb l’ús de substàncies i les addiccions comportamentals. Per oferir un tractament d’excel·lència, la Unitat assumeix les conductes addictives des de les perspectives assistencial, docent i de recerca.

 • Trastorns Bipolars i Depressius

  En aquest àmbit, es realitzen cada any al voltant de 300 primeres visites ambulatòries i 4.000 visites de seguiment, brindant assistència de forma regular i continuada a aproximadament 1.000 pacients amb aquests diagnòstics.

 • Salut Mental Perinatal

  Inclou tots aquells trastorns mentals que tenen les dones durant l’embaràs i/o els primers 12 mesos postpart i especialment aquells específics de l’etapa perinatal com la depressió postpart, la psicosi puerperal, les alteracions del vincle per patologia mental materna, els trastorns posttraumàtics postpart i els trastorns perinatals associats al dol perinatal. 

La unitat d'hospitalització d'aguts gestiona i tracta cada any una mitjana de 130 pacients amb trastorns afectius. Ja que es tracta d'un centre de referència, un percentatge d'aproximadament 30% d'aquests pacients procedeixen d'altres sectors o comunitats autònomes, essent  la gran majoria d'ells pacients complexos en estadis avançats de la malaltia.

El Servei s'estructura en quatre seccions:

 • Secció de Psiquiatria Intrahospitalària. Formada pels dispositius d’hospitalització d’aguts, hospital de dia, urgències i hospitalització domiciliària.

 • Secció de Centre de Salut Mental Comunitària. Presta assistència a l’Eixample Esquerre de Barcelona, en coordinació amb les àrees bàsiques d’atenció primària respectives.

 • Secció de consulta i enllaç. Presta atenció als pacients amb trastorns mentals i ambulatoris d'altres Serveis de l'Hospital.

 • Secció de Psicologia Clínica de la Salut. Presta atenció psicològica a pacients amb patologies no pisquiàtriques.

Alguns dels programes assistencials que es lideren des del Servei són:

 • Programa de Suport en Salut Mental a l'Atenció Primària (PSP)
 • Programa d'Atenció Especialitzada al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI)
 • Programa de Psiquiatria Perinatal i Reproductiva
 • Programa de Trastorns de la Personalitat
 • Programa d'Atenció als Trastorns d'Ansietat i Trastorn Obsessiu-Compulsiu
 • Programa de valoració de candidats a la cirurgia de ressignació de sexe.
 • Programa d'Atenció al Personal Laboral
 • Programa de Psiquiatria d'Enllaç Hospitalària i Ambulatòria

Notícies relacionades amb el Servei