Docència i formació - Servei de Psiquiatria i Psicologia

L’activitat docent del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Clínic de Barcelona es desenvolupa en diferents àmbits: estudis de Grau, especialitats MIR, PIR i EIR, estudis de Postgrau i formació continuada universitària i no universitària, sempre sota uns criteris rigorosos de màxima qualitat en el nivell formatiu. L’objectiu principal és donar a conèixer aspectes rellevants sobre els trastorns mentals principals, les bases etiopatogèniques, la prevenció i els tractaments actuals.

Grau

La formació de pregrau s'emmarca dins del Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), adscrita al Departament de Medicina. L’assignatura troncal de Psiquiatria la porten a terme els professionals del Servei, que també són professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

El Servei rep alumnes del Grau de Psicologia de la UB durant les pràctiques de psicologia clínica, així com alumnes del Grau d'Infermeria de la UB, en el seu període de pràctiques de salut mental.

Postgrau i màster

El Servei participa al Màster de Neurociències (assignatura de Psiquiatra Biològica) i al Màster en Psicologia Clínica i de la Salut de la UB. També es lideren formacions al Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental.

Formació MIR

El Servei disposa de l'acreditació del Programa Nacional d'Especialitats per a la formació de vuit residents a l'any en:

La formació té lloc durant quatre anys, durant els quals el resident segueix un programa de formació al Servei sota les directrius del programa nacional de l'especialitat. També es formen tres infermeres de l’especialitat d’infermeria en Salut Mental.

Trítptic infomatiu EIR Especialista en Salut Mental.

Cada any el Servei rep, en règim de rotació externa (comissió de servei) i durant un període d’entre dos i quatre mesos, residents de Psiquiatria (5), Psicologia (2), Farmacologia (1), Neurologia (3) i Medicina de Família (3) i Infermeria Comunitària (2) que sol·liciten completar la seva formació a les Unitats i Programes que provenen del mateix Hospital i d'altres hospitals de Barcelona, Catalunya i Espanya.

Estades de formació

El Servei posa a disposició dels professionals assistencials estrangers la possibilitat d'estar al Servei en qualitat de visitant, en un sistema d'estades planificades de manera conjunta per les Unitats Assistencials i Docents. Els períodes de formació estan limitats a un màxim de 6 mesos, per no interferir en la formació dels metges i psicòlegs residents.

Formació continuada

El Servei tambe ofereix cursos de formació mitjançant Aula Clínic. Són cursos en què els professionals exposen els últims avenços diagnòstics i terapèutics, així com l'actualització de coneixements.

Entre les accions de formació continuada que lidera el Servei destaquen les següents:

  • ECNP Workshop on Clinical Research Methods (anual)

  • Simposium de Trastornos Bipolares y Depresivos (anual)

Notícies relacionades amb el Servei