Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Genètica del Càncer

Temps de lectura: 4 min

El càncer és una malaltia genètica, és a dir, està causat per mutacions (modificacions de la seqüència genètica) en els gens clau que controlen el normal creixement i divisió de les cèl·lules.

L'ADN és la molècula responsable d'emmagatzemar el codi genètic, en el qual hi ha els gens. Els gens porten les instruccions per produir proteïnes, que són les molècules que realitzen la majoria del treball en les cèl·lules. Els gens afectats en el càncer poden tenir diferents funcions com controlar la divisió cel·lular, reparar el dany en el codi genètic o controlar la mort cel·lular programada.

Hi ha diferents classes de mutacions en l'ADN. El codi genètic és una seqüència de 4 tipus de molècules conegudes com nucleòtids (A, C, G i T). Alguns canvis afecten només un nucleòtid. Així, un nucleòtid pot reemplaçar-se per un altre o pot faltar per complet. Altres canvis comprenen trams més grans d'ADN i poden incloure reordenacions, eliminacions o duplicacions de trams llargs d'ADN. De vegades, l'alteració genètica no necessita estar a la pròpia seqüència d'ADN, el que es coneix com epigenètica. Així, l'addició o eliminació de marques químiques, com la metilació de l'ADN pot influir en l'expressió d'un determinat gen.

En la majoria dels casos, els canvis genètics causants de càncer s'adquireixen durant la vida d'una persona, com a resultat d'errors en el codi genètic (ADN) que ocorren en dividir les cèl·lules o per exposició a substàncies carcinògenes que ho fan malbé, com certes substàncies químiques en el fum de tabac, els raigs ultraviolats o determinats aliments. Els canvis genètics que ocorren després de la concepció es diuen canvis somàtics (o adquirits), en els quals l'edat i els factors ambientals (alimentació, exposició al sol, sedentarisme, obesitat) juguen un paper fonamental.

En un percentatge més petit de casos, els canvis genètics que causen el càncer poden heretar-se dels progenitors si els canvis són presents en les cèl·lules lligades a la reproducció (òvuls i espermatozoides). Aquest tipus de canvis, denominats germinals, es troben en cadascuna de les cèl·lules de l'individu. Així, hi ha persones que neixen amb una predisposició a tenir càncer per ser portadors ja des del naixement d'una mutació en totes les cèl·lules del seu organisme. Aquesta situació es coneix com càncer hereditari, en què habitualment el càncer passa a edats més precoces, i solen haver antecedents de càncer en algun familiar.

En general, les cèl·lules canceroses adquireixen gran quantitat de canvis genètics que les diferencia de les cèl·lules normals. Aquestes mutacions solen ser específiques de cada òrgan. Algunes d'elles són les responsables de l'aparició del tumor, però la majoria ocorren a conseqüència del càncer i de la divisió descontrolada. Així, a mesura que segueix creixent el càncer, ocorreran canvis addicionals. Tot dins del mateix tumor, les cèl·lules canceroses poden tenir canvis genètics diferents. L'estudi de les alteracions genètiques associades al càncer (estudi somàtic) s'utilitza avui dia, per a alguns càncers, per valorar el pronòstic i la predicció de resposta a determinats fàrmacs dirigits contra dianes específiques del càncer. Aquesta és la base de la personalització del tractament del càncer.

Síndromes hereditaris del càncer

Les mutacions genètiques heretades suposen el 5-10% de tots els càncers. S'han descrit més de 50 gens específics associats amb el càncer hereditari que predisposen a les persones portadores d'aquestes mutacions a tenir certs tipus de càncer. És important destacar que habitualment no tots els portadors d'aquestes alteracions genètiques desenvolupen càncer, de manera que hi ha diversos factors, ambientals i canvis en altres gens, que influeixen en la seva aparició.

Les proves genètiques per a síndromes hereditàries de càncer poden detectar si una persona té una d'aquestes mutacions. Avui dia aquestes proves analitzen de forma simultània els gens associats amb un determinat tipus de càncer (panell de gens mitjançant seqüenciació de nova generació). L'estudi genètic permet detectar la mutació causant i, posteriorment, esbrinar si els membres de la família que encara no han desenvolupat la malaltia han heretat la mateixa mutació.

La clau del diagnòstic del càncer hereditari és la prevenció. Així, en les persones portadores sanes es pot realitzar prevenció per evitar o detectar de forma precoç l'aparició d'un càncer. La interpretació dels estudis genètics, l'assessorament genètic de la persona amb sospita de càncer hereditari i el seguiment de les famílies amb càncer hereditari s'ha de fer en centres especialitzats sota un maneig multidisciplinari.

Alguns exemples de càncer hereditari són la síndrome de Lynch (causat per mutacions germinals en els gens reparadors de l'ADN, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2), el càncer de mama-ovari hereditari (causat per mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2), o la síndrome de Li-Fraumeni (causat per mutacions en el gen TP53).

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Albert Tuca Rodríguez
Aleix Prat Aparicio
Francesc Balaguer Prunes
Meritxell Mollà Armandà
Montserrat Valverde Bosch
Vanessa Vilas
Álvaro Urbano Ispizua

Publicat: 12 novembre de 2018
Actualitzat: 20 novembre de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.