Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.
Temps de lectura: 2 min

El son és un estat caracteritzat per la suspensió de la consciència, per la pèrdua de resposta als estímuls externs i per la disminució de l'activitat motora. Normalment s’adopta una postura típica recolzada, amb els ulls tancats.

Dormir és una funció del sistema nerviós que es caracteritza per ser natural, necessària, periòdica, cíclica i reversible. És universal en el regne animal. És imprescindible per a la vida, ja que la seva privació absoluta, condueix a la mort en menys de quatre setmanes.  

El son consisteix en una complexa xarxa de mecanismes neurològics que convergeixen en un estat on les necessitats energètiques i metabòliques de l'encèfal no desapareixen, sinó que es mantenen i, fins i tot, poden ser (en algunes fases del son i en algunes regions de l'encèfal) superiors a les de la vigília. El son és, doncs, un estat dinàmic on les neurones continuen actives, exercint funcions diferents a les que s'executen durant la vigília.

El son és una funció del sistema nerviós, és un conjunt de cèl·lules que exerceixen una funció periòdica i transitòria que és imprescindible per a la vida.

Fases del son

El son es divideix en dues fases principals:  

Fase noREM: en aquesta fase no es produeixen moviments oculars ràpids, en anglès Rapid Eye Movement (REM). El son noREM es divideix en els estats N1 (endormiscament, un 10% del temps), N2 (son lleuger, un 45% del temps) i N3 (son profund, un 20% del temps).  

Fase REM: en aquesta fase hi ha moviments oculars ràpids (REM). És una fase de son profund en la que el cervell està molt actiu, el tronc cerebral bloqueja les neurones motrius de manera que la persona no es pot moure. És en aquesta fase quan se somia. Es considera que el somni REM participa en el procés de memòria i aprenentatge.  

En un adult sa jove el son noREM ocupa aproximadament el 75% del temps i el REM el 25% restant.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Alejandro Iranzo de Riquer

Publicat: 26 de maig de 2022
Actualitzat: 15 de juny de 2022

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.