Recerca

La recerca dels investigadors del Servei es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal i als grups següents:

La recerca del Servei està enfocada a:

 • Malalties genètiques cardiovasculars

 • Fibril·lació Auricular

 • Taquicàrdia Ventricular

 • Remodelació cardíaca en l'atleta i prevenció de la mort sobtada cardíaca relacionada amb l'esport

 • Biologia molecular i de la cèl·lula vascular dels aneurismes toràcics genètics: la síndrome de Marfan

 • Teràpia de cèl·lules mare en models experimentals i en context clínic

 • Models experimentals de la hiperplàsia neointimal, l’endotelializació, la inflamació vascular i trombosi

 • Influència dels factors hormonals, el sexe i l'envelliment en la cardiopatia isquèmica

 • Estudis experimentals i clínics per avaluar el rendiment dels nous dispositius i estratègies per tractar malalties del cor

 • Nous tractaments farmacològics i invasius per a la hipertensió pulmonar

La recerca que es dur a terme abraça tot l'espectre de la malaltia, des de l'estudi bàsic amb intenció translacional fins a la recerca clínica en fisiopatologia i teràpies.

El Servei lidera nombroses accions de recerca que involucren un gran equip de persones que inclou els residents, becaris i el personal administratiu i d’infemeria dedicats a la recerca. El Servei també disposa d’una petita àrea per a la monitorització exclusiva dels estudis clínics. La recerca del Servei inclou estudis promoguts pels investigadors i també participació en estudis amb altres centres i institucions.

La recerca del Servei de Cardiologia s’emmarca en l’activitat investigadora de l’Institut Cardiovascular, que centra la seva activitat en dos grans pilars:

 • Col·laboració amb la indústria farmacèutica i biomèdica en estudis clínics iniciats i finançats per la indústria.

 • Recerca iniciada per investigadors finançada amb ajudes externes de convocatòries competitives que inclouen les del Govern de Catalunya, d’Espanya i de la Unió Europea, així com de fundacions privades com la Fundació La Marató TV3 o “la Caixa”.