Recerca - Servei de Cardiologia

La recerca dels investigadors del Servei es vehicula mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), a l'àrea de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal i als grups següents:

La recerca del Servei està enfocada, de forma prioritària, a:

  • Malalties genètiques cardiovasculars
  • Fibril·lació Auricular
  • Taquicàrdia Ventricular
  • Remodelació cardíaca en l'atleta i prevenció de la mort sobtada cardíaca relacionada amb l'esport
  • Biologia molecular i de la cèl·lula vascular dels aneurismes toràcics genètics: la síndrome de Marfan
  • Teràpia de cèl·lules mare en models experimentals i en context clínic
  • Models experimentals de la hiperplàsia neointimal, l’endotelializació, la inflamació vascular i trombosi
  • Influència dels factors hormonals, el sexe i l'envelliment en la cardiopatia isquèmica
  • Estudis experimentals i clínics per avaluar el rendiment dels nous dispositius i estratègies per tractar malalties del cor
  • Nous tractaments farmacològics i invasius per a la hipertensió pulmonar

La recerca que es dur a terme abraça tot l'espectre de la malaltia, des de l'estudi bàsic amb intenció translacional fins a la recerca clínica en fisiopatologia i teràpies.
El Servei lidera nombroses accions de recerca que involucren un gran equip de persones que inclou els residents, becaris i el personal administratiu i d’infemeria dedicats a la recerca. El Servei també disposa d’una àrea exclusiva per a la monitorització dels estudis clínics. La recerca del Servei inclou estudis promoguts pels investigadors i també participació en estudis amb altres centres i institucions.

El finançament de la recerca del Servei de Cardiologia te dos grans pilars: col·laboració amb la indústria farmacèutica i biomèdica en estudis clínics iniciats, i recerca iniciada per investigadors finançada amb ajudes externes de convocatòries competitives que inclouen les del Govern de Catalunya, d’Espanya i de la Unió Europea, així com de fundacions privades com la Fundació La Marató TV3, la Societat Catalana de Cardiologia, la Sociedad Española de Cardiología o “la Caixa”.
 

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei