DIA MUNDIAL DEL PARKINSON

E Parkinson i els efectes de la pandèmia

Envia els teus dubtes sobre el Parkinson i com ha afectat la pandèmia a les persones amb aquesta malaltia. Les respostes el proper 20 d’abril!

Organització

Ofereix atenció específica multidisciplinar als Trastorns del Son, així com disposa de dues consultes monogràfiques de dolor neuropàtic-neuropatia de fibra fina i disautonomia.

Secció de Proves funcionals del sistema nerviós.

La secció de proves funcionals del sistema nerviós està encarregada de la realització de proves diagnòstiques com electroencefalografia (EEG), electromiografia (EMG), estudis de conducció nerviosa (ECN), estimulació transcranial magnètica (ATM), potencials evocats (PE) i proves per l'estudi del son (PSG, MSLT / MWT, etc.).

Amb l'Hospital Plató s'està posant en marxa la Unitat de Cefalees. Tots aquells processos neurològics que no es troben inclosos en cap de les unitats o processos descrits, s'inclouen en l'atenció de neurologia general.