Recerca - Servei de Neurologia

El Servei de Neurologia té com a objectiu prioritari desenvolupar una activitat de recerca i innovació d'excel·lència en Neurologia clínica i traslacional i promoure la formació en recerca durant l'etapa de la residència en Neurologia i en l'etapa postresidència.

L'activitat investigadora dels membres del Servei de Neurologia es vehicula, principalment, mitjançantment l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), dins l'àrea de Neurociències clíniques i experimentals. Els investigadors formen part dels grups següents:

El Servei de Neurologia s'encarrega també de la Coordinació Clínica del Banc de Teixits Neurològics (BTN) de l'Biobanc de l’Hospital Barcelona.

El BTN és una estructura de més de 25 anys d'història creada amb la finalitat de disposar de teixit cerebral d'alta qualitat per promoure la recerca en malalties neurològiques, especialment les neurodegeneratives. En aquests anys, el BTN ha rebut mostres de més de 2.000 donants procedents de tot el territori català amb les que s'han realitzat múltiples estudis de recerca liderats per investigadors interns com externs.

Recerca clínica

Descobreix els projectes i assajos clínics actius d'aquest servei.
Anar al llistat

Notícies relacionades amb el Servei