Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Què és la Cardiopatia Isquèmica?

Temps de lectura: 4 min

La cardiopatia isquèmica o malaltia coronària es produeix quan es redueix el flux sanguini al múscul del cor per un bloqueig parcial o complet de les artèries que subministren sang al cor.

Si pensem en les artèries coronàries com si fossin un sistema de canonades, la seva progressiva obstrucció provoca que el líquid, en aquest cas la sang, no arribi de forma correcta a les diferents zones del cor. 

A quantes persones afecta la Cardiopatia Isquèmica?

La cardiopatia isquèmica és una malaltia molt freqüent que afecta gran part de la població dels països desenvolupats i, també, dels països en vies de desenvolupament.

S'estima que aproximadament 15,4 milions de persones majors de 20 anys pateixen cardiopatia isquèmica als Estats Units, pel que afecta el 6,4% de la població (7,9% dels homes i 5,1% de les dones) .

A Europa, s'estima que la malaltia cardiovascular és la causa de 4 milions de morts cada any, el que suposa el 47% de totes les morts.

La prevalença de cardiopatia isquèmica augmenta amb l'edat i és superior en els homes que en les dones, fins i tot en edats avançades. Es calcula que la incidència de malaltia coronària en edats d'entre 65 i 94 anys es duplica en els homes i es triplica en les dones respecte a edats entre 35 i 64 anys.

En els homes, és més freqüent la presentació en forma d'infart, mentre que en les dones és més freqüent la presentació en forma d'angina de pit.

Mentre que als països desenvolupats hi ha una certa tendència a la disminució de la prevalença de la cardiopatia isquèmica, a causa de la millora dels tractaments i els hàbits de vida, aquesta augmenta en els països en vies de desenvolupament.

En qualsevol cas, la cardiopatia isquèmica és encara la primera causa de mort d'adults, tant en països en vies de desenvolupament com en països rics.

Causes de la Cardiopatia Isquèmica

La causa de la cardiopatia isquèmica és l'arteriosclerosi. Una inflamació crònica de les artèries que provoca un enduriment i acumulació de plaques de colesterol (plaques d'ateroma) a les seves parets, el que afavoreix la formació de trombes.

L'arteriosclerosi pot afectar totes les artèries del cos i causar diferents símptomes en funció de l'òrgan afectat. Si es produeix a les artèries que porten la sang al cervell, pot manifestar-se en forma d'ictus o accident vascular cerebral; si es produeix en les artèries de les cames, pot provocar dolors en caminar; si es produeix a les artèries que proveeixen de sang al propi cor, pot provocar angina de pit o infart de miocardi.

Per determinar si és una angina de pit o un infart, es realitzen dos tipus de proves. 

Monitor amb un electrocardiograma

Electrocardiograma. En la majoria dels casos d'angina, l'electrocardiograma només està alterat si es fa durant el dolor. En canvi, en l'infart és molt probable que hi hagi alteracions en l'electrocardiograma, de major o menor magnitud.

Tub d' extracció de sang

Analítica sanguínia. Les troponines són proteïnes presents dins de les cèl·lules del cor. Quan les cèl·lules moren (necrosi) les seves parets es trenquen i aquestes proteïnes surten al torrent sanguini. D'aquesta manera, en l'infart, es poden detectar a la sang la presència de troponines mitjançant un senzill i ràpid anàlisi.

Tipus d'angina de pit o infart

En funció de la forma en què es manifesti, es poden distingir diversos tipus d'angina de pit o infart:

Home cansat suant en baixar les escales

Angina estable. El dolor toràcic és crònic i es presenta de manera habitual quan es realitza el mateix exercici al llarg dels mesos. El pacient acostuma a conèixer bé els símptomes. Tot i que la cardiopatia isquèmica és sempre important, en aquest cas revesteix menor gravetat i es pot tractar de forma eficaç amb fàrmacs.

Persona que es posa la mà a el pit, amb dolor al pit o dolor toràcic

Síndrome coronari agut. Es tracta d'aquells episodis de dolor toràcic no habituals; apareixen de forma sobtada, quan s'està en repòs; són d'una intensitat molt més gran o apareixen cada vegada a menor esforç. És més greu i requereix sempre d'ingrés hospitalari i tractament intensiu.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Manel Sabaté Tenas
Marta Farrero Torres

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.