Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Recerca sobre Cardiopatia Isquèmica

Temps de lectura: 3 min

La recerca en el camp de la Síndrome Coronària Aguda i de l’infart de miocardi es realitza, de forma majoritària, a través de l'IDIBAPS. En concret a través del grup Aterosclerosi i malaltia coronària de l'Àrea Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal.

Els investigadors posen el focus en les següents línies de recerca:

 • Estudiar els mecanismes reguladors i l'eficàcia de la teràpia de cèl·lules mare en models experimentals i en contextos clínics.

 • Realitzar models experimentals d'hiperplàsia neointimal, endotelialització, inflamació vascular i trombosi.

 • Avaluar la influència dels factors hormonals, el sexe i l'envelliment en cardiopatia isquèmica.

 • Dissenyar estudis experimentals i clínics per avaluar el comportament de nous dispositius i estratègies per tractar malalties de l'artèria coronària, incloses les síndromes coronàries cròniques i agudes, el xoc cardiogènic i l'aturada cardíaca.

En l’àmbit de la Síndrome Coronària Aguda i l’Infart de miocardi Clínic Barcelona participa en 13 estudis o assajos:

 • Estudi MAGSTEMI (MAGnesium-based bioresorbable scaffold and vasomotor function in patients with acute ST segment elevation myocardial infarction).

 • Estudi Biofreedom QCA (Estudi comparatiu stent Biofreedom d’acer inoxidable vs crom cobalt).

 • Estudi Re-Examination (Estudi morfològic i funcional dels pacients tractats amb stent 5 anys després d’un infart de miocardi).

 • Estudi Re-Trofi (Estudi morfològic i funcional dels pacients tractats amb stent biodegradable als 3 anys de seguiment després d’un infart)

 • RESTORE-BVS  (Estudi morfològic dels pacients tractats amb stent biodegradable als 5 anys de seguiment).

 • Estudi ExoFIS IP: Avaluació del paper terapèutic i pronòstic  dels exosomes del miRNA derivat de cèl.lules circulants endotelials).

 • Estudi SEC 17/18: Estudi d’avaluació del potencial terapèutic de les cèl.lules progenitores endotelials.

 • Estudi Pioneer II (Estudi comparatiu stent BUMA vs Onyx en pacients amb cardiopatía isquémica).

 • Estudi Sugar (estudi comparatiu stent Crea8 vs Onyx en pacients amb diabetis).

 • Estudi Augustus (estudi comparatiu apixaban o AAS vs warfarina o AAS en pacients amb síndrome coronària aguda).

 • Estudi EBC-Main (Estudi comparatiu tractament de bifurcació del tronc comú entre 2 tècniques d’angioplàstia).

 • Estudi Secure (Estudi polipil vs tractament convencional en pacients grans).

 • Estudi REALITY (Estudi comparatiu de transfusió restrictiva vs liberal en pacients amb anèmia i síndrome coronària aguda).

Els principals projectes de recerca són:

 • EURO SHOCK. Testing the value of novel strategy and its cost efficacy in order to improve the poor outcomes in Cardiogenic Shock. (H2020).

 • PI18/00277. Teràpia combinada amb cèl·lules progenitores endotelials i mesenquimàtiques autòlogues per maximitzar el seu potencial terapùetic en la cardiopatía isquèmica crònica.

 • Potential prognostic and therapeutic role of exosomal miRNAs derived from circulating cells (Endothelial Progenitor, Platelets and Neutrophils) in acute coronary syndrome.

 • Targeting endothelial dysfunction in highly prevalent diseases: characterization and validation of prognostic biomarkers and identification of potential therapeutic strategies.

 • Estratègies per optimitzar el potencial terapèutic de les cèl·lules progenitores endotelials: teràpia combinada i rejoveniment.

Els professionals dedicats al diagnòstic, tractament i a la recerca en aquesta malaltia estan implicats en diferents societats, xarxes i grups de treball:

 • Horizon 2020-Xarxa Europea pel Tractament del Xoc Cardiogènic secundari a infart agut de miocardi.

 • Comitè tècnic i Comitè científic del Codi Infart de Catalunya.

 • Comitè d’oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) del Catsalut

 • Comitè Xoc del Catsalut

 • Seccions de Cardiopatia Isquèmica, de Cures Cardiaques Agudes i d’Hemodinàmica Cardiaca de la Societat Espanyola de Cardiologia.

 • Grup de Treball de Cures Cardíaques Agudes de la Societat Catalana de Cardiologia.

 • Comités de les Guies de Práctica Clínica de la Societat Europea de Cardiologia.

 • Comitè científic de la Societat Europea de Cardiologia, de la Societat Espanyola de Cardiologia i de la Societat Catalana de Cardiologia

 • Comitès avaluadors de beques competitives.

El Servei de Cardiologia implica els pacients amb aquestes malalties en diversos aspectes. D’una banda, participen en el Curs d’Infermeria de Malalties Cardiovasculars. D’altra banda, participen en xerrades educatives específiques, en el programa de rehabilitació cardíaca post infart de miocardi i en el programa de Prevenció cardiovascular- Marxa nòrdica, que es desenvolupa de forma coordinada amb els professionals de l’AISBE.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Manel Sabaté Tenas
Marta Farrero Torres

Publicat: 20 de febrer de 2018
Actualitzat: 20 de febrer de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.