Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Tractament del Trastorn Depressiu

Temps de lectura: 8 min

El tractament s'ha de plantejar de forma totalment individualitzada, ja que hi ha diferents tipus de trastorn i els símptomes es poden presentar de manera diferent d'una persona a una altra.

Les principals alternatives terapèutiques disponibles són el tractament psicològic i farmacològic. Ambdues no són excloents entre si, tot el contrari, ja que un amplíssim percentatge de persones afectades d'un trastorn depressiu es beneficien del tractament combinat psicològic i farmacològic.

Tractament psicològic

La teràpia psicològica cognitivoconductual i, en menor mesura, la teràpia psicològica interpersonal, han demostrat científicament la seva eficàcia en el tractament a curt i llarg termini de la major part dels trastorns depressius.

Els objectius essencials del tractament psicològic:

Tractament psicològic de símptomes depressius

El tractament dels símptomes depressius.

Persona somrient amb episodis d'hiperactivitat o mania per trastorn bipolar

Modificació dels trets de personalitat que predisposen a l'aparició dels trastorns depressius.

Persona a la qual se l'ocorregut una idea

Aprenentatge d'estratègies d'identificació precoç dels símptomes i de prevenció de recaigudes.

Quan s'utilitza la paraula "tractament" es refereix a un procés d'intervenció (en aquest cas amb tècniques psicològiques) dirigit a modificar una condició patològica o inadaptació, per així aconseguir millorar l'estat de la persona que la té. En base a aquesta definició, el suport, el consell, l'acompanyament o el parlar, són alternatives que per si soles, encara que poden tenir la seva utilitat sobre la persona (per exemple, sobre l'estat d'ànim), no són tractaments psicològics.

Tractament farmacològic

D'entre els diversos grups de fàrmacs que es poden prescriure en el context d'un trastorn depressiu, els fàrmacs denominats antidepressius representen l'eix principal del tractament farmacològic.

L'eficàcia d'aquest tractament està molt ben demostrada per als casos moderats o greus de depressió major. Per contra, no es disposa d'una adequada base científica com per suggerir una elevada eficàcia en les persones que tenen un episodi lleu de depressió major, d'una distímia o d'un trastorn adaptatiu. Tot i això, l'experiència clínica suggereix que en determinades situacions sí que pot ser recomanable en aquest ampli subgrup de pacients la prescripció d'un fàrmac antidepressiu en combinació amb el tractament psicològic.

L'efecte dels fàrmacs antidepressius acostuma a observar-se a partir de la 3a o 4a setmana de tractament. Així mateix, és important comentar que es disposen de molts fàrmacs antidepressius, cadascun d'ells amb característiques particulars pel que fa a eficàcia i, especialment, pel que fa al perfil d'efectes secundaris.

Complicacions del tractament

El tipus i la intensitat dels efectes secundaris es presentaran d'una o altra manera en funció de la persona i del fàrmac antidepressiu.

Disminució del desig sexual

Reducció del desig sexual i/o dificultat per arribar a l'orgasme. En el sexe masculí, ocasionalment pot motivar dificultat per obtenir una erecció plena.

Persona portant-se una mà al capdavant, amb un símbol que indica mareig i malestar general

Molèsties digestives, en particular sensació de nàusea o d'opressió lleu a la boca de l'estómac.

Bàscula amb una fletxa cap amunt indicant un augment de pes

Discret augment de pes.

Sequedat de boca

Sequedat de boca.

Somnis recurrents

Major tendència a somiar, amb sensació de que els somnis són més vius o reals i que es recorden millor.

Reducció de l'autoestima

"Anestèsia" afectiva. La persona explica que davant de situacions de marcat component emocional té una resposta menys emocional, amb una capacitat més gran de l'habitual per afrontar aquest tipus de situacions d'una manera més relaxada/distesa.

Tots aquests efectes secundaris se solen tenir mentre es pren el fàrmac antidepressiu. L'única excepció són les molèsties gàstriques tipus nàusees, que acostumen a remetre en un màxim d'una setmana.

En contra de la creença general, la major part dels fàrmacs antidepressius no produeixen somnolència.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Joana Guarch Domenech
Victor Navarro Odriozola

Publicat: 3 abril de 2018
Actualitzat: 3 abril de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.

Notícies relacionades amb Trastorn Depressiu