La Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC) és una unitat de caràcter multidisciplinari de l’Hospital Clínic de Barcelona, que coordina professionals de diverses àrees i nivells assistencials que participen en el tractament d’aquesta malaltia.

La Unitat es va crear en 1998, coincidint amb l’inici del programa de trasplantament cardíac a l’Hospital Clínic. Durant aquests anys, la UIC  ha establert vincles  amb el centres d’atenció primària de Barcelona (Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra, AISBE) i amb els hospitals de la seva zona d’influència. Al mateix temps, el nombre de professionals implicats en la Unitat ha anat augmentant, i també s’han incorporat noves tecnologies: des de la monitorització remota dels desfibril.ladors, fins la implantació de sistemes d’assistència ventricular mecánica, tant de curta com de llarga durada.

A consultes externes d'insuficiència cardíaca es fan 950 visites/any de mitjana, 335 a la consulta de trasplantament, 210 a la consulta de miocardiopaties familiars, 50 a la consulta de cardiopatia chagàsica, 102 a la consulta d'hipertensió pulmonar i 130 a la consulta d'infermeria.

Els objectius principals de la UIC són:

  • Treballar per a la prevenció, diagnòstic i tractament de la insuficiencia cardíaca (IC), amb el màxim nivell de qualitat assistencial.
  • Coordinar els diferents professionals sanitaris que s’ocupen de la IC, tant a nivell hospitalari com a assistència primària.
  • Facilitar les transicions del pacient amb IC entre els diferents dispositius assistencials, tant intra com extrahospitalaris.
  • Promoure la formació continuada entre el personal mèdic i d’infermeria que s’ocupa de la IC.
  • Facilitar la investigació clínica en l’àmbit de la IC.

Equip de la Unitat

La Unitat d'Insuficiència cardíaca esta formada per diversos professionals de diverses àrees i nivells assistencials que participen en el tractament d’aquesta malaltia.

Marta Farrero Cap de la Unitat Cardiòloga

Instituts implicats

Serveis implicats